Volvo söker lönsamhet

I dagarna meddelades att Volvo öppnar upp för nya utförsäljningar av verksamheten, något som koncernens nya vd Martin Lundstedt ligger bakom – allt för att jaga bättre lönsamhet.

volvo-skyltVolvo är bil- och lastbilstillverkaren som inte lyckades kvala in sig på listan över de största biltillverkarna och det är något som verkar ha slagit hårt på koncernens ego. Nu öppnar nämligen Volvo ABs nya vd Martin Lundstedt upp för nya utförsäljningar av koncernens verksamhet. Till Dagens Nyheter säger han bland annat att detta beror på att man från ledningen sida anser att det är viktigt att testa om just denna väg är den att gå för att hitta det bästa alternativet för affärsverksamheten. Vidare säger han även att man från koncernens sida håller en bra dialog med sina aktieägare och han anser personligen att man även varit tydliga med att Volvos kultur är av en decentraliserad struktur inom varje bolag inom koncernen. Så hur ska man gå tillväga för att bättra lönsamheten? Enligt Martin Lundstedt har man bland annat sålt av olika fastigheter och segment inom koncernen såsom till exempel construction equipment och man har även övergett ett antal geografiska områden samtidigt som man valt att etablera sig starkare i andra – något som självklart är fortlöpande process men på sikt tror man att detta kan generera i bättre lönsamhet.

Yttre påverkan

Något som också är centralt i sammanhanget rörande Volvos jakt på lönsamhet kan ha att göra med marknadens osäkerhet som råder just nu på grund av både Brexit i Storbritannien och i USA med nyvalde presidenten Donald Trump. Men huruvida detta påverkat koncernen är i dagsläget oklart men kommer klarna inom en snar framtid. Till Dagens Nyheter säger Martin Lundstedt vidare att detta kan komma att inverka på brittisk import av Volvo likväl som att Trumps vinst kan ha inverkan på frihandeln i USA. Dock, tillägger han, är Volvo tillsammans med Mac den tillverkare som faktiskt har mest amerikanskt innehåll i sina produkter – och eftersom att Trump vill satsa på allt amerikanskt och amerikansktillverkat skulle hans presidentskap kunna ha en positiv inverkan då Trump påtalat att han vill satsa på infrastruktur.