Snart personalliggare i bilverkstäder

Vad gäller för regler när det kommer till liggare i bilverkstäder och hur mycket pengar kan det spara statskassan om man får bort allt svartjobb?

 

Vare sig du har en bilverkstad, ett varv eller ett bygge är smart och riktig tidrapportering viktigt. Med Nubas tidrapport kan alla checka in och ut med en app, sms eller tagg. Det gör att tidrapporteringen och personalliggaren blir ett – och det med ett enda enkelt knapptryck. Men vad exakt är en personalliggare?

 

200 kronor mer till statskassan med fler branscher i personalliggare

 

I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur regeringen föreslår personalliggare i fler branscher, något som totalt skulle kunna inbringa statskassan närmare 200 miljoner kronor och ge över 1 300 nya, vita jobb i stället för svarta.

 

  • Företagare i vissa branscher ska löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för personer som är verksamma i näringsverksamheten.
  • Skatteverket ska ha möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök i verksamhetslokalen för att kontrollera personalliggaren.
  • Om detta inte sköts enligt regelverket ska Skatteverket kunna ta ut en kontrollavgift.

 

Källa: Svenska Dagbladet

 

Kan bli aktuellt med liggare även på bilverkstäder

 

Det har länge snackats om diverse svartjobb på många byggarbetsplatser och sedan 1 januari 2016 har det varit lag på att alla som jobbar på just en byggarbetsplats måste registreras i en elektronisk personalliggare. Den lagen gäller alla som bedriver byggverksamhet i Sverige, med andra ord även utländska företag. Finansminister Magdalena Andersson menar att personalliggare är ett effektivt instrument och medel för att få bukt med skattefusk och att Skatteverket är nöjda med effekten dessa enkla tekniklösningar ger. Med en sådan kan man enkelt och snabbt se vem som är i lokalen och om detta stämmer överens med antalet som är uppskrivna att jobba i själva liggaren.

 

Skatteverkets hemsida går det att läsa om hur man fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa systemet även i andra branscher. Skatteverkets förslag har sedan skickats till Finansdepartementet. Det som Skatteverket föreslår påverkar bilbranschen för nu menar man att det även bör finnas personalliggare inom:

 

  • Bilverkstäder
  • Partihandel med livsmedel
  • Kropps- och skönhetsvård

 

Tanken från Skatteverket är alltså att minska svartjobben generellt och hindra oseriösa hantverkare och entreprenörer från att till exempel jobba på kommunernas projekt men även i bilverkstäder, inom partihandel, livsmedel, kropps- och skönhetsvård som nämns här ovan. I Sveriges Radio skriv det att regler som dessa i allra högsta grad gynnar de som är seriösa och att systemet redan funnits länge i både restaurangbranschen och i frisörsektorn, där har man till och med funnit skattefel åt både höger och vänster. Det har vidare lett till ökade skatteintäkter på närmare en och en halv miljard kronor och i rena tjänster kan det översättas till 4 000 – 5 000 olika jobb. Så med hjälp av en app i en dator, mobil, läsplatta loggar man in med sin personalliggare och sedan är ligger det på alla entreprenörer att se till att ens egen personal loggar in och följer de satta reglerna till punkt och pricka. Om kostnaden för ett bygge inte uppgår till fyra prisbasbelopp, på 180 000 kronor, behövs ingen personalliggare. Inte heller om byggherren är en privatperson.