En truckutbildning ger mervärde

I Sverige skadas årligen flera hundra människor i samband med truckar. Olyckorna sker oftast på grund av att föraren tappar kontroll över fordonet eller att trucken inte används på rätt sätt. För att säkerställa trygga arbetsplatser där truckfordon används finns särskilda regler. Det är Arbetsmiljöverket som ansvarar för att regler och föreskrifter gällande truckanvändandet följs.

Företag och den enskilde individen kan även bidra till en säkrare arbetsplats genom att prioritera rätt utbildning. Ett företag som kräver truckkörkort för att använda truckfordon på arbetsplatsen garanterar den vardagliga säkerheten på arbetsplatsen. Branschens unga kan dessutom räkna med fördelar om ett truckkörkort finns med i bagaget.

Utbildning via företag

Idag är det bland annat möjligt att utbilda sig till truckförare via företag som tillverkar den här sortens fordon. Gå in på nätet och besök Linde material för att läsa mer om hur den här typen av truckutbildning går till. Linde Material Handling är en av världens främsta tillverkare av truckar och har genom åren blivit känd för sina innovativa intralogistiklösningar. Företagets fokus på säkerhet är också något som genomsyrar hela verksamheten. Den som väljer att utbilda sig i Lindes regi kan räkna med en hög grad av säkerhetskunskap när det kommer till truckanvändning.

Det är nämligen ett faktum att arbetsolyckorna i samband med truckar på svenska arbetsplatser är hög. Statistiken visar att närmare 800 arbetare skadas i den grad att det leder till sjukskrivning. En stor andel av olyckorna sker på grund av bristande säkerhetskunskap i samband med truckanvändning. Truckar är tunga fordon som vid fel användning kan generera i svåra olyckor där inte bara föraren är inblandad. Fordonet kan välta, kollidera eller hamna i lägen som ger upphov till personskador. Att locka fler till att utbilda sig professionellt till truckförare är ett steg i rätt riktning mot en säkrare bransch och tryggare arbetsplatser. Reglerna som redan finns uppställda av Arbetsmiljöverket är så klart till för att följas. Det är dock stor skillnad idag mellan arbetsplatser när det kommer till kunskapen kring säkerhet och faror med truckanvändning. Utbildade och kunniga truckförare behövs därför nu och i framtiden.

Bygg och transport – ljusa framtidsbranscher

Värt att nämna i sammanhanget är den stora brist på arbetskraft som råder inom byggbranschen. En bransch som hör till de områden där truckar används mest frekvent. Unga som vill garantera en framtid med jobb gör rätt i att söka sig till byggvärlden. Bristen på arbetskraft kommer att fortsätta växa sig stark. Delvis på grund av det stora antal människor i branschen som pensioneras inom de kommande fem åren. Men även som ett resultat av digitaliseringen och den tekniska utvecklingen. Mycket tyder även på att bredd kommer att uppskattas hos personalen. Det vill säga en kompetens som inte bara sträcker sig inom ett specialiserat område. En specialiserad hantverkare som dessutom har truckutbildning i bagaget är mer eftertraktad än den renodlade hantverkaren.

Tjejer välkomnas också att söka sig till byggbranschen. Tydliga projekt bedrivs för att förändra jargongen i branschen och göra den mer jämlik. Antalet kvinnliga truckförare i Sverige är fortfarande lågt, men faktum är att företag som Linde erbjuder truckutbildning till den som är intresserad. Ett truckkörkort är för många en frihetskänsla eftersom det ofta genererar i en mer varierad arbetsvardag.